DOKTEK TEKNOLOJİ VE TEKNOLOJİYE BAKIŞIMIZ

Konusunda uzman elektronik, yazılım ve makine mühendisleri ile çalışan Doktek Teknoloji, sanayi ve butik makinaların tasarım, yazılım, modernizasyon ve onarım
hizmetleri konusunda uzmanlaşmıştır. Son dönem sanayi otomasyonu projelerine robotik teknolojileri koyarak mevcut projelerin insansız ve hatasız çalışmasına olanak
verecek şekilde yeniden revizyonunu sağlayarak ülkemiz sanayisini uluslararası piyasalarda rekabet edebilecek düzeylere ulaştıracak Endüstri 4.0 sanayi devrimi için
hazırlamaktadır.
Doktek Teknoloji, yerli ve milli felsefesini misyon edinerek, kendi ürettiği donanım ve yazılımları projelerinde kullanarak ülke ekonomisine katkı sağlar.
Yüksek teknoloji ürünlerini uygun fiyatlarla sanayicilere sunan Doktek Teknoloji, aynı zamanda butik özel makina taleplerinide tasarlar ve üretir.
Doktek Teknoloji ister makine isterse insan iş gücüne dayalı tesislerde Endüstri 4.0 temelli yazılım ve donanımlarla yerli olarak geliştirdiği ekipmanlar ile kusursuz
ve etkin üretim yapan verimli fabrikalar için destek sağlar.

Bakış açısı olarak Endüstri 4.0 ‘ı Doktek Teknolojinin temel amacı olarak görebiliriz, üretim yapılan tüm sektörlerde insan hatasını sıfıra indirip, ürettiğimiz akıllı
makinalar ile sistemin sürdürülebilirliği, uzaktan kontrol ve arıza çözüm yeteneği kazandırmak temel amacımızdır. Genel üretim kapasitesi izleme gibi özellikleri ile
Avrupa’nın başlatmış olduğu Endüstri 4.0 teknolojisini Avrupa’dan bile daha ileri methodlar ile müşteriye butik özel çözümler sunup kurulum maliyetlerini
minimize ediyoruz.